AANVRAAG EHBO

Bent u voor uw evenement EHBO ondersteuning nodig (veelal een verplichting uit de vergunning), kunt u door het invullen van onderstaand formulier een aanvraag bij ons indienen.


Voor 2 EHBO'ers wordt het volgende in rekening gebracht:
Per EHBO'er, per uur, een bedrag ad € 7,50.
Inzet tussen 20.00 uur en 08.00 uur wordt een bedrag van € 12,50 per uur in rekening gebracht. 

Voor gereden kilometers wordt een bedrag ad € 0,25 per km in rekening gebracht. 


Afhankelijk van evenement kunnen andere tarieven worden gehanteerd. Dit wordt uiteraard met u besproken bij de aanvraag.

Onze EHBO'ers zijn uitgerust met EHBO inclusief AED en zullen tijdens uw evenement in gele uniformen duidelijk zichtbaar zijn.

Aanvraag kan via onderstaand contactformulier.

In uw bericht graag het volgende vermelden:
- Naam Evenement
- Datum Evenement
- Tijden Evenement
- Geschatte aantal deelnemers/toeschouwers

- Aantal EHBO'ers
- Contactpersoon tijdens Evenement (naam en telefoonnummer)
- Factuur adres (bij voorkeur e-mail adres)