Het Bestuur

Het bestuur 2022-2023 bestaat uit:

Voorzitter
Mevr. J. de Valk 

E voorzitter@ehbogasselte.nl

Penningmeester
Dhr. B.J. Geuzinge (06-21445714)

E admin@ehbogasselte.nl

E penningmeester@ehbogasselte.nl

Secretaris
Mevr. Y. Venema

E secretaris@ehbogasselte.nl

Bestuursleden:
Dhr. W. Geerdink (tevens Lotus-instructeur)

Mevr. M. Geerdink (evenementen coördinator)

EHBO instructeurs
Mevr. I. de Vries

Dhr. B.J. Geuzinge

Lotus:
Dhr. W. Geerdink