AGENDA voor leden


Maandag 21 september 2020

Op maandag 21 september 2020 is de jaarvergadering KNV EHBO Gasselte gehouden. 

Twee leden hebben een bronzen medaille ontvangen ivm hun 12,5 jarig lidmaatschap en betrokkenheid. Van harte gefeliciteerd! Verder zijn de formele stukken (jaarverslagen / kascontrole) besproken en toegelicht. Ondanks alle maatregelen rondom het COVID-19 virus kijkt het Bestuur terug op een geslaagde Jaarvergadering. 

De reanimatielessen voor de leden zijn opgeschort tot begin 2021. 
Hierover worden alle leden t.z.t. over bericht.

Vervolglessen seizoen 2020/2021 worden - zover maatregelen het toestaan - verzorgd in september, oktober, november 2021. 
Hierover worden alle leden t.z.t. over bericht.  


AGENDA INZETTEN 

Veel evenementen zijn afgelast en/of kunnen geen doorgang hebben ivm COVID-19. 


Wil je als lid opgeven voor een inzet, neem contact op met mevr. M. Geerdink.