AGENDA voor leden

Start vervolglessen 2019 - 2020 

LESPROGRAMMA KNV EHBO AFD. GASSELTE

Seizoen 2019 – 2020

Aanvang lessen 19.30 u.

 

Janny de Valk,  groep 3 

Ida de Vries,  groep 1 en 2

Les 1

Lezing, ook voor introducés

Onderwerp; dementie en EHBO (gegeven door wijkverpleegkundige en casemanager dementie)

Voor alle groepen

 16 oktober

 

GROEP 1

Woensdagavond

DE SPIL

GROEP 2

Donderdagavond

De Trefkoel

GROEP 3

Maandagavond

DE SPIL

Les 2

Bewustzijn

Ziekteklachten / kinderziekten

 

20 november

21 november

25 november

Les 3

Ademhaling

Steken en beten

 

15 januari

16 januari

20 januari

Les 4

Wonden

Shock

Letsel oog, oor, neus

 

 

26 februari

27 februari

2 maart

Les 5

PBLS en AED

DE SPIL

ZIE INDELING GROEPEN

9 december

9 maart

11 maart

18 maart

19 maart

WANDELLETSEL

DE SPIL

 

3 februari De SPIL

INHAALLES voor les 1 en 2

INHAALLES voor les 3, 4 en 5

11 december De SPIL

25 maart De SPIL

Jaarvergadering

6 april