Nieuwsberichten

Wij starten op 6 oktober met de vervolglessen

Wij starten op 6 oktober met de vervolglessen. De eerste lesavond is voor alle leden en begint om 19:30 uur. De lokatie is MFC De SPIL in Gasselternijveen. Tijdens deze avond wordt er een lezing gegeven door de heer Veringa.

Actie tegen kindervoeten tussen de spaken

Gezamenlijke aanpak om de aanwas op de Spoedeisende Hulp van kinderen met gebroken voetjes door fietsspaken een halt toe te roepen.

Een coalitie van fabrikanten, ziekenhuizen, verzekeraars en Veilig Verkeer Nederland zetten zich in om gebroken en gekneusde kindervoetjes door fietsspaken te voorkomen. Na onderzoek door het Erasmus MC passen fabrikanten indien nodig hun spaakbeschermers aan en wordt een bewustwordingscampagne voor de ouders gestart.

Spaakverwondingen in top 5 meest voorkomende ongevallen

In Nederland staat de zogenoemde spaakverwonding in de top 5 meest voorkomende ongevallen bij kinderen in de leeftijd van 3-5 jaar. Bij een spaakverwonding raakt het voetje tussen de spaken van een (brom)fiets. Er wordt geschat dat jaarlijks tussen de 2800 en 4600 kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar met dit letsel te maken krijgen. Circa één op de drie kinderen hiervan heeft een botbreuk opgelopen, de helft een forse wond of zwelling.

Stijging ongevallen oudere voetgangers en fietsers

Ongevallen met ouderen in de openbare ruimte gebeuren vooral met fietsen en lopen, niet bij autorijden, zo blijkt uit onderzoek "Verplaatsingsongevallen bij ouderen" van VeiligheidNL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met name het aantal oudere fietsers dat in het ziekenhuis behandeld moet worden na een ongeval stijgt sterk. Om het aantal ongevallen terug te dringen, roept VeiligheidNL gemeenten op om meer aandacht te hebben voor verbetering en onderhoud van de infrastructuur voor fietsers en voetgangers.

Zwemwater app

Op 1 mei start het zwemseizoen. De kans op warm weer stijgt en mensen zoeken verkoeling in en aan het water. Maar welke zwemplekken zijn veilig? Waterschappen hebben de Zwemwater app ontwikkeld met gegevens van 800 zwemlocaties.

De kwaliteit van zwemwater kan in een warme periode snel veranderen. De kans op bijvoorbeeld blauwalg of botulisme neemt toe en dat kan zwemmers gezondheidsklachten opleveren. Waterschappen en Rijkswaterstaat onderzoeken de waterkwaliteit van alle zwemwaterlocaties. Samen met de omgevingsdiensten bepalen de provincies of een zwemplek veilig is.

Pagina's